Bệnh Viện Điện Thoại Laptop 24h - Hệ thống sửa Điện thoại, Laptop uy tín tại Việt Nam
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH IPHONE
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
iPhone 11 1,250,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 11 Pro 1,700,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 11 Pro Max 2,100,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 2,500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 Mini 2,400,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 Pro 3,000,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 12 Pro Max 3,200,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 3,600,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 Pro 3,800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 Pro Max 4,800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 13 mini 2,800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 6,500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 Plus 6,700,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 Pro 7,500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 14 Pro Max 8,000,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 5 400,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 5C 350,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 5S 350,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6 450,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6 Plus 600,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6s 500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 6s Plus 650,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 7 500,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 7 Plus 700,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 8 600,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone 8 Plus 800,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone SE 400,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone SE 2020 650,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone XR 1,200,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone XS 1,100,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
iPhone XS Max 1,900,000đ BH vĩnh viễn - Bao rơi vỡ
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH SAMSUNG
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Samsung Galaxy A star G855 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A01 A015 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A01 Core A013F 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A02 A022F 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A02s A025F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A03 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A03 Core A032F 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A03s SM A037F 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A10 A105F 400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A10e A102F 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A10s A107F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A11 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A12 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A12 Nacho 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A13 5G A136U1 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A20 A205F (2019) 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A20s A207F 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A21 A215F (2020) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A21s A217F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A22 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A22 5G 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A3 2015 A300 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A3 2016 A310 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A3 2017 A320 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A30 A305F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A30s A307F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A31 A315F 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A32 5G A326 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A32 A325F 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A42 5G 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2015 A500 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2016 A510 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2017 A520 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A5 2018 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A50 A505F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A50s A507F 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A51 5G A516 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A51 A515F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A52 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A52 A525F 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A52s 5G 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A6 2018 A600F 1,250,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A6+, A605F) 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A60 A606F 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2015 A700 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2016 A710 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2017 A720 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A7 2018 A750F 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A70 A705F 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A71 5G UW A716V 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A71 A715 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A72 A725F 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 2015 A800 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 2016 A810 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 2018 A530 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (A8+, A730F) 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star, G885, G8850) 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A80 A805F 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A9 2016 A900 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A9 2018 A920F 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 A910 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy A90 5G A908F 2,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy C5 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy C7 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy C9, C9 Pro C900F 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Core Prime G360 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy E5 E500 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy E7 E700 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Fold 9,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J1 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J2 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J2 Prime 2016 G532 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J2 Pro 2018 J250F 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 2016 J320F 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 2017 J330F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 J300 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J3 Pro (J3300, J3308, S337, J327) 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J4 2018 J400F 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J4 Lavender 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J4 Plus (J4+, J415F) 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 2015 J500 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 2016 J510 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 2017 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 Prime G570 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J5 Pro 2017 J530 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J6 2018 J600F 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J6 Lavender 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J6 Plus (J6+, J610FN) 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 2015 J700 1,450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 2016 J710F 1,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Duo J720F 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Plus (J7+, C7 2017 C710F) 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Prime G610 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J7 Pro (J7 2017, J730F) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J8 2018 J810F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy J8 Plus 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M01 M015F 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M02 M022F 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M02s M025F 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M10 M105F 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M11 M115F 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M12 M127F 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M20 M205F 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M21 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M22 SM M225FV 1,650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M30 M305F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M30s M307F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M31 M315 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M32 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M40 M405F 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M51 M515F 1,650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M52 5G SM M526BR 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy M62 M625F 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 10 Lite N770 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 10 N970 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 10 Plus N975 4,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 20 5G/Samsung Galaxy Note 20 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G/Samsung Galaxy Note 20 Ultra 4,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 4 N910 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 5 N920 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 7 N930/Samsung Galaxy Note FE N935 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 8 N950 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note 9 N960 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Note Edge N915 3,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Quantum 2 A826S 4,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 5G G977 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 G973 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 Lite G770 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10 Plus G975 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S10e G970 3,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 FE G780F/Samsung Galaxy S20 FE 5G G781B 1,900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 G980 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 Plus G985 3,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S20 Ultra G988 4,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S21 5G G991 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S21 Plus 5G G996 (S21+ 5G) 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998 4,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S5 G900 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S5 LTE A G906 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S5 active G870 2,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S6 Edge G925 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S6 G920 1,350,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S7 Edge G935 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S7 G930 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S8 G950 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S8 Plus G955 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S9 G960F 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy S9 Plus G965F 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Flip 5G F707 6,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 7,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 2,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH OPPO
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Oppo A11 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A11x 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A12 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A15 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A15s 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A16 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A1k 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A31 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A33 2020 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A35 PEHM00 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A3s 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A5 2018 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A5 2020 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A51 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A53 CPH2127 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A53s 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A54 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A54 5G 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A55 5G 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A5s (AX5s) 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A7 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A71 2017 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A71 2018 590,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A73 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A73 5G 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A74 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A74 5G 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A83 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A93 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A93 5G 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A94 5G 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A94 CPH2203 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo A95 5G 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F1 (F1w, F1f, F1fw) 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F1 Plus X9009/Oppo R9 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F11 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F11 Pro 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F1s/Oppo A59 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F3 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F3 Lite/Oppo A57 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F3 Plus 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F5 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F5 Plus 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F5 Youth 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F7 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F7 Plus 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F7 Youth 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo F9 (F9 Pro) 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Find X 4,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Find X3 PEDM00 4,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Find X3 Pro CPH2173, PEEM00 6,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo K1 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo K3 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Mirror 5 A51w 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Neo 9 A37 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Neo 9S A39 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11 Plus 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11s 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R11s Plus 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R17 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R5 (R8106, R8107, R8109) 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R5s 1,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R7 Plus 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R7/Oppo R7 Lite 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R7s 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo R9s 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno 10x zoom 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno Ace 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno2 1,250,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno2 F 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno2 Z 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno3 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno3 Pro 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno4 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno4 SE 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno5 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno5 Pro 5G 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno5 Pro+ 5G 3,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 5G 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 Pro 5G 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Oppo Reno6 Z 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH XIAOMI
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Xiaomi 11 Lite 5G NE 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 11T 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 11T Pro 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 12 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 12 Lite 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi 12X 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 2 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 2 Pro 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 3 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 4 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 4S 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 5 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark 5 RS 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Black Shark Helo 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10 5G 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10 Pro 5G 4,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10 Ultra 5,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10S 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10T 5G 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 5,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 5G 6,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 Lite/Xiaomi M11 Lite 5G 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 Pro 5,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 11 Ultra 6,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 3 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 4/Xiaomi Mi 4A/Xiaomi Mi 4C/Xiaomi Mi 4S 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 4i 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5 Plus 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5S 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5S Plus 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 5X, Mi A1 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 6 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 6X, Mi A2 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 Lite 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 Pro 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 8 SE 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9 1,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9 SE 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9T 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi 9T Pro 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi A3 1,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi CC9 1,750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi CC9 Pro 1,550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Max 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Max 2 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Max 3 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 2 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 2s 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Mix 3/Xiaomi Mi Mix 3 5G 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 10 1,850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 10 Lite 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 10 Pro 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 3 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note 3 (có vân tay) 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Note/Xiaomi Mi Note Pro 1,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Pad 1,350,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Pad 2 1,350,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Pad 3 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mi Play 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Mix 4 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Note Pro 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Pad 5 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Pad 5 Pro 2,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco C40 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco F2 Pro 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco F3 2,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco F4 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M2 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M3 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M4 5G 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M4 Pro 3,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X3 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X3 NFC 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X3 Pro 1,100,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Pocophone F1 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 1/Xiaomi Redmi 1S 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10 800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10 Prime 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 10C 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 12C 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 2/Xiaomi Redmi 2A/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi 2 Prime 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 3/Xiaomi Redmi 3S/Xiaomi Redmi 3X 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4 Prime 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4A/Xiaomi Redmi 4X 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 4S 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 5 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 5 Plus 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 5A 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 6 Pro, Mi A2 Lite 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 6/Xiaomi Redmi 6A 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 6X 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 7 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 8 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 8A 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9C 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9T 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi 9i 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Go 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K20 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K20 Pro 1,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K30 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K30 Pro 2,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K30 Ultra 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40 3,600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40 Gaming 4,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40 Pro 3,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K40S 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K50 2,800,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi K50 Gaming 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 1,850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 5G 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Lite 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) 3,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) 3,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10 Pro M2101K6G 3,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10S 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 1,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 4G 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11 SE (India) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11E Pro 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11S 1,400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 11T 5G 1,300,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 12 2,500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 2 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 3 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 450,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 4 470,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 4A 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 4X 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5A 400,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 7/Xiaomi Redmi Note 7 Pro/Xiaomi Redmi Note 7s 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 8 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 670,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 8/Xiaomi Redmi Note 8T 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9 600,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9T 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Note 9s 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi Pro 1,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Xiaomi Redmi S2 550,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ASUS
Sản phẩm Giá Khuyến mãi
Asus ROG Phone 2 2,000,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus ROG Phone 5 2,700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus ROG Phone 5 Pro 4,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus ROG Phone 5s 3,200,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 2 Laser 5.5 ZE550KL 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 3 Max 5.5 ZC553KL 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 4 ZE554KL 850,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 4.5 (A450CG, T00Q) 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 5.0 Lite A502CG 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone 5z ZS620KL 900,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone C (ZC451CG, Z007) 650,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone GO 4.5 (ZC451T, X014D) 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone GO 5.5 (ZC500TG, Z00VD) 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Live (L1) ZA550KL 570,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL 500,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Max Pro M1 (ZB601KL, ZB602K) 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Max Pro M2 ZB631KL 750,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Asus Zenfone Selfie 700,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
AsusZenfone 5 (ZE620KL, X00QD) 950,000đ BH 1 lần rơi vỡ kính
Cam kết tại Chamsocdidong Giới thiệu Chamsocdidong

❖ Bảng giá rõ ràng – Không thêm phụ phí

❖ Xem lấy ngay – Rõ ràng – Minh bạch

❖ Kiểm tra, thao tác trước mặt khách

❖ Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

❖ Trung tâm uy tín nhất HCM

❖ Hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành

❖ Chuyên nghiệp – uy tín – minh bạch – tận tâm

❖ Chính sách lâu dài – Hậu mãi cực tốt